Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Environmentální výchova aneb podpora ochrany životního prostředí

12. 2. 2011

 Čtvrtým rokem v soutěži (2012/2013):

1. místo v Pardubickém kraji - podruhé!

(Leden 2013. )

Nejedná se o mylnou informaci - skutečně naše škola se opět umístila na 1 místě ve sběru baterií v kategorii "přepočet kg/žáka."  Během podzimu jsme odevzdali 260 kg baterií, v přepočtu 9,6 kg/žáka.

Odměnou budou hodnotné ceny pro nejpilnější "nosiče" .

 

Opět na 1. místě!

Je to téměř neuvěřitelné , ale elektroodpad "sype" a je zárukou úspěchu. Naše škola se opět umístila na 1. místě v Pardubickém kraji ve sběru elektroodpadu, v kategorii "přepočet kg/na žáka". Poněvadž obyvatelé odevzdali v podzimním sběru opravdu velké množství vysloužilých elektrospotřebičů a žáčku máme "jen" 26, stali jsme se vítězi v této kategorii. Žáci převzali odměny, poobědvali  v pizzerii, a také škola byla odměněna finanční hotovostí (7 000,- Kč), která bude využita na pokrytí nákladů při pobytu žáků ve Středisku ekologické výchovy Ekocentra Paleta v Oucmanicích. Děkujeme za podporu. Věřte, třídit odpad má smysl a vyplatí se to!

Článek o průběhu soutěže a slavnostního vyhlášení si můžete přečíst ZDE:

 

     

 

Sběr elektroodpadu

Společně s obecním úřadem proběhl 22. 9. "Podzimní sběr elektroodpadu" v rámci projetku "Ukliďme si svět!", do kterého je škola zapojena. Opět se na dvoře bývalé MŠ shromáždilo velké množství vysloužilého elektrozařízení, lteré bylo 3. 10. odvezeno k recyklaci. Děkujeme občanům Ostrova za podporu,  protože svým příkladem tak podporují v dětech význam třídění a ochranu přírody.

Třetím rokem v soutěži (2011/2012):     

Jarní sběr elektroodpadu (duben 2012):

Podzimní sběr elektroodpadu ( 27. 9. 2011): 

 

 

    RECYKLOHRANÍ

  • Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. K tomu jsme obdrželi i nádoby na sběr baterií a drobného elektroodpadu.
  • V budově ZŠ je tedy možné odevzdat:

      vybité baterie (tužkové, ploché apod., NE autobaterie),    

       drobné nefunkční elektrozařízení (klávesnice, rádia, žehličky,

      CD a DVD mechaniky, součástky z počítačů, rychlovarné

      konvice, mobilní telefony aj…….).

Kromě sběru odpadu plníme průběžně  zadané úkoly. Za splněné úkoly a odevzdaný materiál do kontejnerů obdržíme body a za ně na konci soutěže obdržíme dárky pro žáky.

 

       „Ukliďme si svět!“

 

  • je projekt zaměřený na podporu ekologické výchovy, pořádaný společností ELEKTROWIN a.s. ZŠ Ostrov se do tohoto projektu zapojila a společně s Obecním úřadem v Ostrově se v obci konala sběrová akce, kdy bylo možné zdarma odevzdat nefunkční malé i velké elektrospotřebiče.

______________________________________________________________________________

Druhým rokem v soutěži (2010/2011):

V uplynulém ročníku sběrové soutěže bylo odevzdáno  celkem  1, 63 t odpadu. Výsledkem bylo 1. místo v Pardubickém kraji v kategorii „přepočet kg/na 1 žáka“.

 

Odměnou pro žáky byly drobné předměty a škola získala finanční odměnu ve výši 5 700,- Kč na nákup materiálu dle vlastní potřeby.

Výsledky podle krajů si lze prohlédnout ZDE:

 ___________________________________________________________________________

První rok v soutěži (2009/2010):

 Odevzdáno bylo celkem  4, 82 t odpadu. Výsledkem bylo celkové 2. místo v soutěži (přepočet kg/na žáka) a 8. místo v absolutním pořadí škol.

Odměnou pro žáky byl výlet na přání (16. 9. 2010 do ZOO Olomouc), sportovní vybavení v hodnotě 3 000,- Kč (florbalové hole) a pro školu finanční odměna ve výši 8 700,-Kč na nákup materiálu dle potřeby. (více o soutěži na adrese: www.uklidmesisvet.cz ).

Společnost ELEKTROWIN a.s. vydala po třetím roce působení sborník, který si můžete prohlédnout ZDE: