Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Školní družina

1. 2. 2011

Školní družina:

Vychovatelka: Bc. Tereza Matějková

Provoz ŠD:

  6:45 –   7:40 (ranní družina)

11:40 – 12:45 (oběd, polední přestávka)

12:45 – 15:00 (odpolední činnosti)


 

Kritéria pro přijímání žáků

 

 do Školní družiny při ZŠ Ostrov ve školním roce 2014/2015


O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (24 žáků).

 

 Kritéria pro přijímání žáků do ŠD:

  

 A)   Věk účastníků (od nejmladších účastníků)

        6 let – 5 bodů

7 let – 4 body

8 let – 3 body

9 let – 2 body

10 let – 1 bod

 
B)   Ročník, který navštěvuje:

    1. ročník – 4 body

    2. ročník – 3 body

    3. ročník – 2 body

    4. ročník – 1 bod

 

Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny.

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.
                                                                                         

Omlouvání dětí:

Změněná doba odchodu dítěte ze ŠD bude vždy písemná a stvrzena podpisem zákonných zástupců.

 

Provoz ŠD o prázdninách (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční):

Pokud bude velmi nízký zájem o umístění  dětí ve ŠD, bude po dohodě zvoleno náhradní umístění dítěte ( MŠ).